FILTR NOVINEK - VÝBĚREM DANÉHO PROJEKTU SE ZOBRAZÍ NOVINKY JEN K TOMUTO PROJEKTU

Rozvojová zóna Děčín - Východní nádraží

Území Východního nádraží v Děčíně, tzv. dolní nádraží spolu s historickou budovou není v současnosti plně využíváno pro železniční dopravu. Město Děčín stále hledá možnosti pro další územní rozvoj a revitalizace tohoto území je příležitostí, jak přeměnit nevyužívané území v průmyslovou zónu a také zachránit historickou budovu, která je kulturní památkou evropského významu.

Navrhované pozemky k revitalizaci se nachází na nádraží Děčín – Východ, tzv. Dolní nádraží. Rozsáhlé kolejiště dříve fungovalo jako překladiště a seřaďovací nádraží, dnes už se velká část vůbec nevyužívá. Správa železnic, s. o. má v plánu snížit počet kolejí až na polovinu a tím se uvolní sousední plochy. Další zamýšlená revitalizace zahrnuje historickou budovu nádraží, kde se zatím jedná o vzniku zázemí pro vzdělávací, výzkumné a kulturní aktivity. Část areálu by mohla nabízet i komerční služby, jako je kongresová turistika.

V roce 2019 byla podepsána dvě memoranda o partnerství a spolupráci při přípravě projektu „Rozvojové zóny v prostoru kolejiště nádraží Děčín – východ“ a projektu „Multifunkční vzdělávací centrum v budově nádraží Rakouské severozápadní dráhy v Děčíně“. Memoranda byla podepsána těmito subjekty: ČVUT v Praze, Ústecký kraj, Statutární město Děčín, České dráhy, a.s., Hospodářská a sociální rada Děčínska, Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, Správa železniční dopravní cesty, s. o. a Okresní hospodářská komora v Děčíně

V roce 2021 byla zpracována studie využitelnosti území, kde se pracuje s dvěma návrhy řešení.

V roce 2022 byla zpracována koordinační studie ve spolupráci se Správou železnic, s. o., která byla realizována z důvodu koordinace přípravy rozvojové zóny Děčín východ s přípravou rekonstrukce žst. Děčín východ dolní nádraží.

Aktuálně probíhají další jednání s Českými drahami, a.s., kteří jsou prozatím většinovým vlastníkem dotčených pozemků.

Město propojí Labskou a Ploučnickou cyklostezku

Větší komfort čeká cyklisty v Děčíně. Město totiž připravuje propojení dvou významných cyklotras Ústeckého kraje, a to Labské a Ploučnické cyklostezky. Dosud musí cyklisté při přejezdu mezi stezkami využívat stávající komunikace, kde je ale poměrně hustá doprava, a tedy i vyšší riziko nehod.

„Podpora turistického ruchu je jednou z priorit vedení města. Cyklisté jsou v Děčíně vítáni, chceme, aby se tu cítili komfortně a bezpečně,“ říká primátor města Jiří Anděl.

Kvůli propojení cyklostezek již letos proběhlo kácení stromů u aquaparku, které bylo nutné provést v době vegetačního klidu. Samotné práce na propojení cyklostezek začnou v červenci letošního roku – hotovo má být do prosince 2024.

K propojení dojde mezi ulicemi Ploučnická a Oblouková podél řeky Ploučnice.

Součástí výstavby cyklostezky je také příprava pro technologická propojení mezi aquaparkem a zimním stadionem, a to příprava pro budoucí rozvod topné vody z areálu aquaparku do zimního stadionu a příprava pro fotovoltaiku.

Propojení obou cyklostezek vyjde na 29,5 milionů korun s tím, že město chce na akci čerpat dotaci ve výši 17,3 miliony korun.

Celý projekt propojení vychází ze schválených dokumentů: Strategického plánu rozvoje města, Koncepce cyklistické infrastruktury v Děčíně a Plánu udržitelné městské mobility města Děčín.

Gloriet získal prestižní ocenění za rekonstrukci

Restaurátorské práce začaly na jaře 2020, celá akce byla kompletně dokončena v průběhu roku 2022. Gloriet se pro veřejnost otevřel ale již loni v září.
Restaurátorské práce vyšly město na téměř 13,5 milionů korun, z toho 1,6 milionů činí dotace z Ministerstva kultury z Programu záchrany architektonického dědictví.
Kromě samotné opravy Glorietu probíhaly také sanační práce skalního masivu, na kterém památka stojí.
Všem, kteří se na rekonstrukci podíleli, patří velké poděkování.

Strana 3 z 11

KALENDÁŘ NOVINEK

« Červenec 2024 »
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        Portál Projekty Děčín - Magistrát města Děčín 2020 | Martin Strnad | administrace
Prohlášení o přístupnosti