FILTR NOVINEK - VÝBĚREM DANÉHO PROJEKTU SE ZOBRAZÍ NOVINKY JEN K TOMUTO PROJEKTU

Nové projekty podporující zaměstnanost v Děčíně

Nové výběry do projektu Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně budou zahájeny v lednu 2024. V projektu nabízíme motivační, vzdělávací a poradenské aktivity, zprostředkování uplatnění na trhu práce, a to buď formou krátkodobých nebo dlouhodobých pracovních míst. Výše úvazku je nastavena dle potřeb zájemců o práci. Nejčastěji zaměstnáváme u příspěvkových organizací města, v neziskovém sektoru a školství. Podmínkou pro vstup do projektu je 5 měsíců bez práce, evidence na ÚP není nezbytná. Můžete být 5 měsíců i tzv. neaktivní na trhu práce (vyřazeni z evidence ÚP, na rodičovské dovolené a podobně). Každému zájemci se v projektu věnujeme individuálně, po zjištění potřeb pracujeme společně na rozvoji možností uplatnění na trhu práce. Přijďte se informovat o možnostech spolupráce do Střediska městských služeb, kde nás najdete v kanceláři projektu – JOB CENTRU.
Reg. č. projektu: CZ.03.01.01/00/22_019/0000696


Do projektu Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně nabíráme od ledna 2024 nové zájemce o účast. Získáte tím možnost uplatnění ve Středisku městských služeb, hlavně za předpokladu, že máte v úmyslu řešit svou osobní finanční situaci. Realizátor projektu SUBVENT z.s. účastníky projektu aktivně oddlužuje, v rámci poradenství podává návrhy na oddlužení. Veškerou agendu zajišťuje zdarma. Do projektu lze zařadit i osoby, které jsou momentálně zaměstnané, ale potřebují oddlužit, nebo jim už insolvenční řízení běží. Takovým zájemcům nabízí projekt další možnosti poradenství a uplatnění. Účastníkům projektu je poskytováno individuální poradenství, podpora při hledání práce jako hlavního zdroje příjmů pro oddlužení. Přijít do Střediska městských služeb můžete i v případě, kdy chcete pomoct nebo poradit, a nechcete přímo vstupovat do projektu. Dluhová poradna funguje pro všechny zájemce z Děčína a okolí.
Reg. č. projektu: CZ.03.02.01/00/22_018/0000737

Aktuálně se rozebíhá projekt Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně. Jeho realizace je plánovaná od 1.7.2023 do 30.6.2025.  Tento projekt je zaměřen na zlepšení přístupu a postojů osob znevýhodněných na trhu práce k možnostem trhu práce, cílenou individuální podporou osob zvláště ohrožených na místním trhu práce. Cílem projektu je podpořit účastníky motivací, poradenstvím, vzděláváním, pracovními zkušenostmi a získáním zaměstnání, čímž se současně zlepší i jejich finanční situace a závislost na systému sociální podpory. Druhým projektem, ve kterém je město Děčín partnerem s finančním příspěvkem, je projekt Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně. Projekt se zaměřuje na aktivní začleňování osob s kombinovaným znevýhodněním na trhu práce, ohrožených sociálním vyloučením v lokalitách města Děčína. Cíleně pracuje formou vzájemně propojených informačních, motivačních a poradenských aktivit s jednotlivci, a to na základě jejich zjištěných reálných potřeb. Mezi tyto potřeby patří řešení dluhové problematiky a získávání dovedností a praktických zkušeností na trhu práce. Jeho realizace je plánovaná od 1.4.2023 do 31.12.2025.

Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně

Město Děčín se zapojí do projektu „Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně“

 

Děčín se stane partnerem v novém zaměstnanostním projektu, který je financován z evropských fondů. Projekt bude probíhat od 1. 4. 2023 do 31. 12. 2025. Cílem

je poskytnout podporu pro osoby s kumulací handicapů na trhu práce, a tím pomoci zlepšit jejich možnosti a šance na zaměstnání.

Projekt se zaměřuje na aktivní začleňování osob s kombinovaným znevýhodněním na trhu práce, ohrožených sociálním vyloučením v lokalitách města Děčína. Cíleně pracuje formou vzájemně propojených informačních, motivačních a poradenských aktivit s jednotlivci, a to na základě jejich zjištěných

reálných potřeb. Mezi tyto potřeby patří řešení dluhové problematiky a získávání dovedností a praktických zkušeností na trhu práce. Cílem projektu je takto podpořit 0 osob.

Partnerství našeho města se týká aktivity č. 5 Podpora zaměstnatelnosti CS, kdy budou dotovaná pracovní místa k dispozici ve Středisku městských služeb, které díky partnerství získá finanční prostředky ve výši až 5 567 000 korun. Spoluúčast

našeho města je 0 Kč.

 

Aktivity projektu

KA 01 - Oslovení a výběr

účastníků CS

KA 02 - Vstupní modul

KA 03 - Individuální poradenství

KA 04 - Podpora řešení dluhové problematiky

KA 05 - Podpora zaměstnatelnosti CS

Strana 1 z 11

KALENDÁŘ NOVINEK

« Červen 2024 »
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30Portál Projekty Děčín - Magistrát města Děčín 2020 | Martin Strnad | administrace
Prohlášení o přístupnosti