FILTR NOVINEK - VÝBĚREM DANÉHO PROJEKTU SE ZOBRAZÍ NOVINKY JEN K TOMUTO PROJEKTU

Lucie Horová

Lucie Horová

V následujících dvou letech bude naše město investovat do modernizace odborné výuky na šesti základních školách v Děčíně. Kromě stavebních úprav učeben a kabinetů, jejich vybavení nábytkem, IT technikou, moderními učebními pomůckami a technologií se bude řešit také bezbariérovost škol a vnitřní posílení konektivity škol či tříd.

Město připravilo a podalo dva komplexní projekty na modernizaci odborných učeben v děčínských základních školách. Realizace prvního projektu s předpokládanými náklady 46,5 milionů korun je naplánována na letošní rok. Cílem projektu je modernizace odborných učeben přírodních věd a ICT na ZŠ Dr. M. Tyrše, dále modernizace odborné učebny fyziky a zároveň zajištění bezbariérového přístupu a vybudování bezbariérového soc. zařízení na ZŠ Na Stráni a modernizace odborných učeben přírodních věd (FY, CH, B), cizích jazyků, informatiky včetně robotické učebny a 3D tiskárny a vybudování venkovního zázemí nejen pro výuku přírodních věd včetně bezbariérového přístupu na ZŠ Máchovo nám. Na tento první projekt by mělo město obdržet příspěvek EU ve výši 39,5 milionů korun, plus příspěvek 2,3 miliony korun ze státního rozpočtu, spoluúčast města bude činit 4,7 milionů korun.

Realizace druhého podaného projektu s předpokládanými náklady 28,6 mil. Kč je naplánována na příští rok 2024. Cílem je modernizace odborné učebny fyziky/chemie na ZŠ Na Pěšině, modernizace dvou jazykových učeben na ZŠ Březová a modernizace odborné multifunkční IT učebny na ZŠ Kamenická, kde zároveň dojde k vybudování bezbariérového soc. zařízení a zajištění bezbariérovosti. Součástí obou komplexních projektů je i posílení vnitřní konektivity škol. Na druhý projekt by město mělo obdržet příspěvek EU ve výši 24,3 milionů korun plus příspěvek 1,4 miliony korun ze státního rozpočtu. Spoluúčast města bude v tomto případě činit 2,9 milionů korun.

Financování těchto komplexních projektů tedy bude zajištěno prostřednictvím dotace EU, kdy by město mělo získat až 90 procent z celkových předpokládaných nákladů projektu. Výhodou je, že je město Děčín od roku 2013 součástí Ústecko-chomutovské aglomerace. Díky této výhodě může Děčín čerpat finance z Integrované územní investice (ITI), jež je jedním z integrovaných nástrojů sloužící pro získávání finančních prostředků z operačních programů Evropské unie.

Realizace projektu „Zvýšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků“ byla ukončena k 31. 12. 2020. Hlavním cílem projektu, který začal 1. 1. 2018, bylo minimalizovat či úplně eliminovat problémy spojené s bydlením sociálně vyloučených obyvatel ve vytipovaných objektech. Dalším cílem projektu bylo vytvořit pracovní možnosti sociálně vyloučeným osobám, které se potýkali s dlouhodobou nezaměstnaností.

Pozice domovníka v objektech v ul. Tržní a v ul. Myslbekova tak byla nabídnuta zprvu nájemníkům obou objektů, kteří zároveň museli splnit podmínky poskytovatele dotace, posléze jsme požádali o spolupráci Úřad práce ČR –pobočka Děčín, kteří nám vytipovali vhodné kandidáty splňující dané podmínky. Na základě těchto kroků byly obě pracovní pozice posléze obsazeny.

Oba domovníci dohlíželi na pořádek, klid a bezpečnost v bytovém domě a jeho přilehlém okolí. Případné vzniklé problémy, ať už spojené s poškozováním městského majetku či výtržnictvím, domovníci řešili s městskou policí Děčín či pracovníky magistrátu. Oba domovníci byli v přímém kontaktu s odborným pracovníkem z odboru místního hospodářství a dále se sociálním pracovníkem z odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Zároveň v obou městských objektech probíhaly s nájemníky domovní schůze za účasti domovníka, sociálního pracovníka a odborného pracovníka.

Díky zavedení domovníků se významným způsobem snížil počet řešených poškození městského majetku, došlo ke snížení zásahů městské policie. Dále v objektech postupně docházelo k eliminaci pohybu cizích osob.

Zavedení domovníků lze tak považovat za velmi efektivní opatření, které podstatným způsobem ovlivnilo počet zjištěných protiprávních jednání i pocit bezpečí obyvatel domu.

 

Na konci března 2020 byl úspěšně ukončen projekt „Koordinátor terénní práce v Děčíně“, který byl realizován v období od 1. 4. 2018 – 31. 3. 2020. Poskytovatelem dotace neinvestičního projektu bylo MPSV. 

Od projektu město očekávalo zkvalitnění služby terénních pracovníků, větší spolupráci mezi neziskovými organizacemi, státním sektorem a školami, lepší pokrytí lokalit či zvýšení informovanosti osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách.

Vyústěním projektu, jehož součástí byly pravidelné koordinační schůzky s terénními pracovníky, individuální konzultace v organizacích, mezioborová tematická setkání, je Příručka dobré praxe, kterou vytvořila koordinátorka terénní práce. Příručka dobré praxe měla být představena odborné veřejnosti na závěrečné konferenci, která se bohužel z důvodu pandemie Covid-19 a opatřením nařízených vládou ČR neuskutečnila.

Výše zmíněná očekávání se podařilo naplnit. Ve městě v současnosti fungují stabilní týmy terénních pracovníků mimo jiné z organizací zapojených do daného projektu, a to Cinka z.s., Indigo Děčín z.s., Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva a Kontaktního centra pro drogově závislé, které se pohybují v problematických lokalitách a poskytují sociální služby jejich obyvatelům. Došlo k posunu při spolupráci mezi neziskovým sektorem a Magistrátem města Děčín. V rámci projektu se podařilo terénním pracovníkům navázat také užší spolupráci s některými ZŠ a MŠ a dalšími organizacemi, institucemi a úřady.

Součástí Příručky dobré praxe jsou také konkrétní kazuistiky, které deklarují fungující spolupráci mezi terénními programy a odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Příručka je uveřejněna na webu města v sekci Projekty města Děčín u projektu Koordinátor terénní práce v Děčíně.

Celkové skutečné náklady projektu činily  962 306 Kč, z toho 914 190 Kč tvořila dotace (95 % z celkových skutečných nákladů projektu). Město se tak na projektu podílelo částkou 48 116 Kč (5 % z celkových skutečných nákladů projektu).

KALENDÁŘ NOVINEK

« Květen 2024 »
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    Portál Projekty Děčín - Magistrát města Děčín 2020 | Martin Strnad | administrace
Prohlášení o přístupnosti