PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN - OBLASTI PROJEKTŮ

Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín

Stav projektu Projekty v realizaci
Oblast Veřejná správa
Registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007384
Poskytovatel dotace OP LZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Rozpočet v Kč 4 221 690
Dotace v Kč 3 491 250
Spoluúčast v % 18
Termín realizace od 02.03.2018
Termín realizace do 28.02.2020
Kontaktní osoba Ing. Šarka Kalivodová
Popis projektu Projekt spočívá ve spolupráci jednotlivých odborů Magistrátu města Děčín, dalších dotčených subjektů a veřejnosti. Jejich vzájemné komunikaci a společné tvorbě nové strategie, která se týká dopravy a mobility ve městě Děčín. Tento projekt a jeho tvorba bude navazovat na stávající vize a strategie území.
Cíl projektu Cílem projektu je propojení spolupráce jednotlivých odborů Magistrátu města Děčín, zlepšení administrativních postupů, zkvalitnění fungování a optimalizace procesů při tvorbě a naplňování strategie.
Městská část Město Děčín
Webové stránky projektu www.mobilitadecin.cz
Podpořeno

MAPA VŠECH PROJEKTŮ

FILTR PROJEKTŮ

NÁHODNÝ PROJEKT
Portál Projekty Děčín - Magistrát města Děčín 2020 | oddělení IT | administrace
Náměty a přípomínky posílejte na: informatika@mmdecin.cz | Prohlášení o přístupnosti