PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN - OBLASTI PROJEKTŮ

Děčín – k. ú. Děčín, p. p. č. 668 – sanace skalního masivu

Stav projektu Ukončené projekty
Oblast Protikrizová opatření a bezpečnost
Registrační číslo projektu CZ.1.02/6.6.00/12.16684
Poskytovatel dotace OP ŽP - Operační program životního prostředí
Rozpočet v Kč 1 882 609
Dotace v Kč 1 694 348
Spoluúčast v % 10
Termín realizace od 01.06.2014
Termín realizace do 30.09.2014
Kontaktní osoba Ing. Tereza Svobodová
Popis projektu Zájmové území se nachází na místě zvaném Vyhlídka Bohemia. Hlavním důvodem nestability jsou četné pukliny. Výchozy podléhají zvětrávání a patrný je opad pískovce. Bezprostředně pod nestabilním masivem je situován obytný dům. Sanační práce na masivu vedoucí k zajištění dlouhodobé stability spočívaly v odstranění volně ložených bloků a náletové vegetace, odtěžení části masivu, jeho kotvení, zasíťování a založení železobetonových žeber a ukotvení trny.
Cíl projektu Cílem realizace projektu byla ochrana životů a majetku.
Městská část Děčín I – Děčín
Podpořeno

MAPA VŠECH PROJEKTŮ

FILTR PROJEKTŮ

NÁHODNÝ PROJEKT
Portál Projekty Děčín - Magistrát města Děčín 2020 | oddělení IT | administrace
Náměty a přípomínky posílejte na: informatika@mmdecin.cz | Prohlášení o přístupnosti