PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN - OBLASTI PROJEKTŮ

Obnova historické části Podmokel

Stav projektu Projekty v realizaci
Oblast Veřejná prostranství
Termín realizace od 22-02-2013
Kontaktní osoba Mgr. Jiří Veselý;Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Popis projektu

Řešeným územím Podmokel je přibližně trojúhelníková plocha ohraničená ulicemi Teplická, Podmokelská, Pivovarská a Čs. Mládeže s podrobnějším zaměřením na prostor před hlavním nádražím, Husovo náměstí, ulici Prokopa Holého a okolí Jílovského potoka. To bylo ve zkratce předmětem zadání urbanistické soutěže, která probíhala v roce 2013. Občané se mohli s průběhem soutěže několikrát seznámit. V červnu 2013 proběhla vernisáž soutěžních návrhů. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout jednotlivé návrhy účastníků soutěže (brožurka soutěže je k dispozici na webu města).

Vítězný uchazeč následně vypracoval Územní studii obnovy Podmokel, jejíž součástí je i návrh etapizace. Důvodem je snaha postupně realizovat všechny části obnovy historické části Podmokel. Jednotlivé vizualizace z územní studie byly vystavené od září do listopadu 2015 v obchodním centru Pivovar. Dále proběhlo zejména v Podmoklech několik veřejných prezentací zpracovateli územní studie. Celou územní studii si zájemci mohou prohlédnout v tištěné podobě na magistrátu města nebo na webu města.

Nejprve byla snaha začít s prostorem před nádražím. Při přípravě podkladů však nebylo dořešeno vlastnictví (prodej) dotčených pozemků do majetku města. Aby byla úprava prostoru logická a efektivní, nebylo rozumné tyto pozemky vynechat. Vedení města rozhodlo začít prostorem Husova náměstí. Tuto etapu navrhli i architekti jako druhou v pořadí z hlediska důležitosti. Snahou je vytvořit multifunkční plochu pro pořádání různých akcí, pro parkování, apod. Okolí Husova náměstí by mělo být hlavní tepnou Podmokel, tzv. „městské korzo“.

V roce 2016 probíhalo zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby právě na Husovo náměstí, část ulice Prokopa Holého a Tržní. Realizací projektu dojde zejména k úpravám ploch, doplnění mobiliáře, osvětlení a úpravě zeleně. Realizace stavby byla po výběrovém řízení zahájena v březnu 2018.

Jako další etapy se připravují „etapa D“, což je část ul. Teplická včetně ul. Thomayerova a část ul. Ruská. V roce 2020 byl realizován úsek X.5 v Bezručově ul., tj od Prokopa Holého k Čs. legií. Jedná se o úseky, které se připravují mimo jiné s ohledem na koordinaci staveb vlastníků inženýrských sítí. Etapa D je nyní ve fázi projektování. 

Plánovaná další etapa obnovy Podmokel by měl být „etapa B“. Rozsah této etapy prováže připravované / realizované etapy a naváže na ty dokončené, čímž vytvoří pomyslný celek postupné obnovy. Součástí řešeného území bude i oprava havarijního stavu mostu v ul. Bezručova.

Dále se připravuje ve spolupráci s Povodím Ohře s.p. revitalizace ploch u Jílovského potoka v území cca za kinem Sněžník.

Cíl projektu Cílem projektu je postupnou realizací jednotlivých etap dosáhnout obnovy Podmokel.
Městská část Děčín IV – Podmokly

Attachments

FILTR PROJEKTŮ
Portál Projekty Děčín - Magistrát města Děčín 2020 | Martin Strnad | administrace
Prohlášení o přístupnosti