PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN - OBLASTI PROJEKTŮ

Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí

Stav projektu Ukončené projekty
Oblast Školství
Registrační číslo projektu CZ.1.09/1.1.00/24.00598
Poskytovatel dotace ROP – Regionální operační program – Severozápad
Rozpočet v Kč 34 142 000
Dotace v Kč 25 340 000
Termín realizace od 01.04.2010
Termín realizace do 30.09.2011
Kontaktní osoba Ing. Tereza Svobodová
Popis projektu

ZŠ Kamenická – vybudování sportovní plochy s ohrazením a lehkoatletickými disciplínami, dětského hřiště s drenáží, lezecké stěny, záchytných sítí, oplocení a drenáží, úpravy komunikací a zpevněných ploch, venkovní kanalizace a sadových úprav.
ZŠ Vrchlického - vybudování multifunkčního hřiště včetně ohrazení, vybavení a drenáží, přístavba sociálního zařízení s rampou pro bezbariérový přístup, dětského hřiště s atrakcemi a oplocením, přípojky kanalizace, záchytných sítí, plochy pro stolní tenis, demolice stávajících stupňů, terénních a sadových úprav.
ZŠ Komenského náměstí – vybudování víceúčelového hřiště včetně kanalizace a drenáží, sanace opěrné zdi a vybudování oplocení s ochrannými sítěmi.

Cíl projektu Cílem projektu bylo rozšířit nabídku sportovních ploch pro veřejnost a zkvalitnit výuku tělesné výchovy pro žáky výše uvedených škol. Všechna budovaná sportoviště jsou v odpoledních hodinách dle provozního řádu volně přístupná obyvatelům města ke sportovnímu využití.
Městská část Děčín I – Děčín
Podpořeno

MAPA VŠECH PROJEKTŮ

FILTR PROJEKTŮ

NÁHODNÝ PROJEKT
Portál Projekty Děčín - Magistrát města Děčín 2020 | oddělení IT | administrace
Náměty a přípomínky posílejte na: informatika@mmdecin.cz | Prohlášení o přístupnosti