Vzdělávání v eGON Centru Děčín

Stav projektu Ukončené projekty
Oblast Veřejná správa
Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/40.00013
Poskytovatel dotace OP LZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Rozpočet v Kč 1902811
Dotace v Kč 1617389
Spoluúčast v % 15
Termín realizace od 01.07.2009
Termín realizace do 30.06.2012
Kontaktní osoba Lucie Schejbalová
Popis projektu

Projekt byl zaměřen na realizaci školení prostřednictvím vlastních školitelů s bezplatným využitím centrálního eLearningového výukového prostředí Institutu pro místní správu Praha pro vlastní úředníky a zaměstnance, zaměstnance zřizovaných organizací a zaměstnance a úředníky spádových obcí, kteří plní úkoly spojené s jednotlivými prvky eGovernmentu.

Cíl projektu Hlavním cílem projektu byla snaha o vyšší efektivitu vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj úředníků správních úřadů a úřadů územních samosprávných celků. Dalším cílem bylo zlepšení kvality řízení a managementu ve správních úřadech a v úřadech územních samosprávných celků. Třetím cílem bylo zvýšení transparentnosti a otevřenosti správních úřadů a úřadů územních samosprávných celků.
Městská část Město Děčín

FILTR PROJEKTŮ

NÁHODNÝ PROJEKT
Portál Projekty Děčín - Magistrát města Děčín 2020 | oddělení IT | administrace
Náměty a přípomínky posílejte na: informatika@mmdecin.cz | Prohlášení o přístupnosti