PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN - OBLASTI PROJEKTŮ

Zpracování územní energetické koncepce pro statutární město Děčín

Stav projektu Projekty v realizaci
Oblast Úspora energií a životní prostředí;#184e00
Registrační číslo projektu EF20-2G-St.m.-00001
Poskytovatel dotace Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Rozpočet v Kč 726 000
Dotace v Kč 363 000
Spoluúčast v % 50
Termín realizace od 18-01-2021
Termín realizace do 31-01-2022
Kontaktní osoba Bc. Patrik Březnický
Popis projektu

Územní energetická koncepce stanoví cíle a zásady nakládání s energií na území statutárního města Děčín a vytvoří podmínky pro hospodárné nakládání s energií v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany životního prostředí a šetrného nakládání s přírodními zdroji energie.

Cíl projektu Zpracování Územní energetické koncepce statutárního města Děčín v souladu s požadavky zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění nařízení vlády ČR č. 232/2015 Sb. o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci.
Městská část Město Děčín;#6A3EFF

MAPA VŠECH PROJEKTŮ

FILTR PROJEKTŮ
Portál Projekty Děčín - Magistrát města Děčín 2020 | oddělení IT | administrace
Náměty a přípomínky posílejte na: informatika@mmdecin.cz | Prohlášení o přístupnosti