Portál občana Děčín

Podpořeno
Stav projektu Zásobník nezrealizovaných projektů
Oblast Veřejná správa
Registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016822
Poskytovatel dotace OP Zaměstnanost
Rozpočet v Kč 4 572 535
Dotace v Kč 4 343 908
Spoluúčast v % 5
Termín realizace od 01-03-2021
Termín realizace do 30-06-2022
Kontaktní osoba Bc. Patrik Březnický
Popis projektu Projekt spočívá ve vybudování portálu pro občany města Děčín, prostřednictvím kterého dojde ke zjednodušení komunikace mezi veřejností a úřadem. V rámci projektu bude vytvořen jednotný portál, kde budou dostupné nové i již existující služby: životní situace navázané na elektronická podání, platební brána pro úhradu poplatků, identifikační a platební nástroj pro Děčínskou kartu, vizualizace klíčových plánů a systém pro hlášení závad. Portál bude propojený s celostátním Portálem občana.
Cíl projektu Cílem projektu je vybudování portálu pro občany, prostřednictvím kterého dojde ke zjednodušení komunikace mezi veřejností a úřadem a zároveň k optimalizování postupů u životních situací, které budou v rámci projektu nově zpracovány dle metodiky přístupu k životním situacím v prostředí veřejné správy.
Městská část Město Děčín

FILTR PROJEKTŮ
Portál Projekty Děčín - Magistrát města Děčín 2020 | Martin Strnad | administrace
Prohlášení o přístupnosti