Portál občana Děčín

Stav projektu Připravované projekty
Oblast Veřejná správa
Registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016822
Poskytovatel dotace OP Zaměstnanost
Rozpočet v Kč 4 572 535
Dotace v Kč 4 343 908
Spoluúčast v % 5
Termín realizace od 01.03.2021
Termín realizace do 30.06.2022
Kontaktní osoba Bc. Patrik Březnický
Popis projektu Projekt spočívá ve vybudování portálu pro občany města Děčín, prostřednictvím kterého dojde ke zjednodušení komunikace mezi veřejností a úřadem. V rámci projektu bude vytvořen jednotný portál, kde budou dostupné nové i již existující služby: životní situace navázané na elektronická podání, platební brána pro úhradu poplatků, identifikační a platební nástroj pro Děčínskou kartu, vizualizace klíčových plánů a systém pro hlášení závad. Portál bude propojený s celostátním Portálem občana.
Cíl projektu Cílem projektu je vybudování portálu pro občany, prostřednictvím kterého dojde ke zjednodušení komunikace mezi veřejností a úřadem a zároveň k optimalizování postupů u životních situací, které budou v rámci projektu nově zpracovány dle metodiky přístupu k životním situacím v prostředí veřejné správy.
Městská část Město Děčín
Podpořeno

FILTR PROJEKTŮ

NÁHODNÝ PROJEKT
Portál Projekty Děčín - Magistrát města Děčín 2020 | oddělení IT | administrace
Náměty a přípomínky posílejte na: informatika@mmdecin.cz | Prohlášení o přístupnosti