NPRM – Dům dětí a mládeže, Děčín IV, Teplická 344 – bezbariérové úpravy

Stav projektu Ukončené projekty
Oblast Školství
Registrační číslo projektu 233DO1500
Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Rozpočet v Kč 2712702,40
Dotace v Kč 1387999,03
Spoluúčast v % 50
Termín realizace od 01.01.2016
Termín realizace do 31.08.2016
Kontaktní osoba Mgr. Anna Zemanová
Popis projektu

Obsahem projektu je vybudování přístavby výtahové šachty ke stávající budově DDM; vybudování bezbariérového WC v 1. NP a další nutné stavební úpravy související s bezbariérovým řešením budovy, jako nahrazení vstupních symetrických dvoukřídlých dveří v 1. NP dveřmi asymetrickými s šířkou hlavního křídla 900 mm a osazení nové ocelové rampy namísto dřevěné. Dále bude provedena výměna 2 dveří v 2. NP.

Cíl projektu Cílem projektu je bezbariérové zpřístupnění Domu dětí a mládeže ležícího na „bezbariérové trase č. 1" a stavební úpravy k zajištění bezbariérového pohybu po budově doporučené komisí Národního rozvojového programu mobility pro všechny.
Městská část Děčín IV – Podmokly

FILTR PROJEKTŮ

NÁHODNÝ PROJEKT
Portál Projekty Děčín - Magistrát města Děčín 2020 | oddělení IT | administrace
Náměty a přípomínky posílejte na: informatika@mmdecin.cz | Prohlášení o přístupnosti