Dokončení obnovy Kaple Panny Marie Pomocné – II. etapa

Stav projektu Ukončené projekty
Oblast Cestovní ruch a památky
Poskytovatel dotace Ministerstvo kultury ČR
Rozpočet v Kč 307 855
Dotace v Kč 220 000
Spoluúčast v % 29
Termín realizace od 01.03.2017
Termín realizace do 30.11.2017
Kontaktní osoba Ing. Martina Štajnerová,martina.stajnerova@mmdecin.cz
Popis projektu Kaple Panny Marie Pomocné se nachází vedle kostela sv. Václava a Blažeje. Kaple byla postavena v roce 1726 a původně patřila k tzv. Selskému hřbitovu. V roce 1927 byla přemístěna na nynější místo.
Kaple je poškozena přirozeným stárnutím použitých materiálů. II. etapa projektu je zaměřena na spodní část kaple, kde se nachází socha sv. Dominika a socha sv. Antonína.
Cíl projektu Cílem projektu je restaurování spodní části kaple a sochařské výzdoby kaple ve spodní části kaple, portál vstupu, spodní sokl kaple, okna a vstupní dveře, lokální opravy omítek a štukování, revize a očištění střechy.
Tato obnova navazuje na již proběhlou první část, která se uskutečnila v roce 2015.
Městská část Děčín I – Děčín
Podpořeno

FILTR PROJEKTŮ

NÁHODNÝ PROJEKT
Portál Projekty Děčín - Magistrát města Děčín 2020 | oddělení IT | administrace
Náměty a přípomínky posílejte na: informatika@mmdecin.cz | Prohlášení o přístupnosti