PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN - OBLASTI PROJEKTŮ

Děčín – Labská stezka – vybavenost/propagace

Stav projektu Ukončené projekty
Oblast Cestovní ruch a památky
Registrační číslo projektu 71-GW-007
Poskytovatel dotace Nadace Partnerství
Rozpočet v Kč 70 000
Dotace v Kč 50 000
Spoluúčast v % 29
Termín realizace od 01.09.2012
Termín realizace do 01.08.2013
Kontaktní osoba Mgr. Jiří Veselý
Popis projektu Předmětem projektu bylo dovybavení Labské cyklostezky chybějícím mobiliářem. Na pozemku p.č. 167/1 v k.ú. Děčín, kde byla umístěna schematická mapa Labské stezky s důležitými údaji pro cyklisty i turisty. Dále byl na výše uvedeném pozemku umístěn mobiliář – odpadkový koš, lavičky a stojany na kola.
Cíl projektu Cílem projektu je zviditelnění stále pokračujících prací v oblasti výstavby cyklostezek. Podpora rozvoje cyklotras a cyklostezek a zejména podpora bezmotorové dopravy a tím zdravého životního stylu.
Městská část Děčín I – Děčín
Podpořeno

MAPA VŠECH PROJEKTŮ

FILTR PROJEKTŮ

NÁHODNÝ PROJEKT
Portál Projekty Děčín - Magistrát města Děčín 2020 | oddělení IT | administrace
Náměty a přípomínky posílejte na: informatika@mmdecin.cz | Prohlášení o přístupnosti