PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN - OBLASTI PROJEKTŮ

2. část revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město

Stav projektu Ukončené projekty
Oblast Veřejná prostranství
Registrační číslo projektu CZ.1.06/5.2.00/07.08481
Poskytovatel dotace IOP – Integrovaný operační program
Rozpočet v Kč 23 701 702,78
Dotace v Kč 20 146 446,85
Spoluúčast v % 15
Termín realizace od 01.07.2013
Termín realizace do 31.07.2014
Kontaktní osoba Ing. Veronika Takacsová
Popis projektu V rámci stavby proběhly následující práce: přestavba komunikací - zpevněných ploch (chodníky, parkovací stání, nový povrch vozovky) v ulicích Žerotínova, Rakovnická, Příčná, Oblouková a Liščí. Prostor bude vybaven městským mobiliářem (lavičky, stoly, odpadkové koše, koše na psí exkrementy, stojany na kola), dojde k úpravám zeleně - provedení sadovnických úprav a dojde k výstavbě 8 dětských hřišť. V lokalitě bude také obnoveno veřejné osvětlení a budou zde umístěny dva podzemní kontejnery na tříděný odpad.
Cíl projektu Hlavním cílem projektu je revitalizace veřejných prostranství a zkvalitnění prostředí v městské části Děčín III - Staré Město za účelem jeho zatraktivnění a oživení funkčnosti, včetně zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury, revitalizace veřejného prostranství, posílení spektra volnočasových aktivit a obnova funkčnosti obytné zástavby.
Městská část Děčín III – Staré Město
Podpořeno

MAPA VŠECH PROJEKTŮ

FILTR PROJEKTŮ

NÁHODNÝ PROJEKT
Portál Projekty Děčín - Magistrát města Děčín 2020 | oddělení IT | administrace
Náměty a přípomínky posílejte na: informatika@mmdecin.cz | Prohlášení o přístupnosti