PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN - OBLASTI PROJEKTŮ

Technologické centrum obce s rozšířenou působností a spisová služba

Stav projektu Ukončené projekty
Oblast Veřejná správa
Registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/06.06778
Poskytovatel dotace IOP – Integrovaný operační program
Rozpočet v Kč 3 833 045
Dotace v Kč 3 258 088
Spoluúčast v % 15
Termín realizace od 01.03.2010
Termín realizace do 28.02.2012
Kontaktní osoba Ing. Martina Štajnerová,martina.stajnerova@mmdecin.cz
Popis projektu Projekt je zaměřen na vybudování technologického centra obce s rozšířenou působností (ORP) určeného k provozu systémů spisových služeb včetně pracovních datových úložišť, elektronické spisovny s napojením na datové schránky ve vazbě na implementaci zákona 300/2008 Sb. Projekt technologických center je součástí projektu regionálních center, tzv. eGON center, která mají složku technologickou, vzdělávací a administrativní. Takto pojatá centra se stávají výrazným nositelem a šiřitelem znalostí konceptu eGovernment. Technologická centra ORP umožní posílit infrastrukturu ICT a podpořit ORP ve snaze o sjednocení informačních systémů obcí v rámci správního obvodu a zajištění stanovené úrovně služby.
Cíl projektu Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň služeb elektronické veřejné správy a samosprávy v obcích správního obvodu ORP Děčín. Vybudováním technologického centra dojde k vytvoření dostatečné kapacity negarantovaného úložiště dokumentů souvisejících s výkonem veřejné správy. Dále dojde k pořízení nové verze elektronické spisové služby pro magistrát Děčín a zajištění hostované nebo vlastní elektronické služby pro 31 obcí ze správního obvodu ORP Děčín.
Městská část Město Děčín
Webové stránky projektu egon.mmdecin.cz/projekty/technologicke-centrum
Podpořeno

MAPA VŠECH PROJEKTŮ

FILTR PROJEKTŮ

NÁHODNÝ PROJEKT
Portál Projekty Děčín - Magistrát města Děčín 2020 | oddělení IT | administrace
Náměty a přípomínky posílejte na: informatika@mmdecin.cz | Prohlášení o přístupnosti