PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN - OBLASTI PROJEKTŮ

Oprava lávek DC-007P, DC-015P, DC-016P a svahu u cyklostezky pod zámkem

Stav projektu Ukončené projekty
Oblast Veřejná prostranství
Poskytovatel dotace Státní fond dopravní infrastruktury
Rozpočet v Kč 738 417,93
Dotace v Kč 194 290,33
Spoluúčast v % 74
Termín realizace od 04.04.2018
Termín realizace do 14.08.2018
Kontaktní osoba Ing. Veronika Takacsová
Popis projektu Oprava stávajících lávek a sesuvu svahu u cyklostezky. Došlo k odstranění závad nacházejících se na daném úseku komunikace. V poškozeném úseku v místě sanace byl odstraněn asfaltobetonový kryt komunikace, provedeny veškeré výkopy nutné pro provedení opravy poškozených částí komunikace pro provedení příštěpků a nových obrubníků. byla provedena zálivka mezi obrubníkem a vozovkou. Dále proběhla pokládka svrchních vrstev vozovky komunikace u sanace svahu. Na lávkách DC-015P a DC-016/ byla odstraněna dřevěná mostovka a položená nová dřevěná mostovka. U lávky DC-007P byly postupně vyměněny poškozené části dřevěné mostovky a osazeno zcela nové dřevěné zábradlí. Bylo provedeno opevnění svahu dlažbou do betonu opěry. Dotčené nezpěvněné plochy byly uvedeny do původního stavu včetně zatravnění travním semenem. Došlo k osazení svislých dopravních značek a uvedení stavby do provozu.
Cíl projektu Opravit nevyhovující stav.
Městská část Děčín III – Staré Město
Podpořeno

MAPA VŠECH PROJEKTŮ

FILTR PROJEKTŮ

NÁHODNÝ PROJEKT
Portál Projekty Děčín - Magistrát města Děčín 2020 | oddělení IT | administrace
Náměty a přípomínky posílejte na: informatika@mmdecin.cz | Prohlášení o přístupnosti