PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN - OBLASTI PROJEKTŮ

4. část revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město

Stav projektu Ukončené projekty
Oblast Veřejná prostranství
Registrační číslo projektu CZ.1.06/5.2.00/07.09772
Poskytovatel dotace IOP – Integrovaný operační program
Rozpočet v Kč 16 438 479,98
Dotace v Kč 13 972 707,98
Spoluúčast v % 15
Termín realizace od 01.06.2015
Termín realizace do 31.10.2015
Kontaktní osoba Ing. Veronika Takacsová
Další informace www.strukturalni-fondy.cz/iop
Popis projektu V rámci stavby proběhly následující práce: přestavba komunikací - zpevněných ploch (chodníky, parkovací stání, nový povrch vozovky) v ulicích Březová a Přemyslova, obnova veřejného osvětlení. Součástí projektu je také zabudování metropolitní sítě a osazení dvou kamerových bodů – v ulici Březová a ulici Žerotínova.
Cíl projektu Hlavním cílem projektu je revitalizace veřejných prostranství a zkvalitnění prostředí v městské části Děčín III - Staré Město za účelem jeho zatraktivnění a oživení funkčnosti, včetně zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury, revitalizace veřejného prostranství, posílení spektra volnočasových aktivit a obnova funkčnosti obytné zástavby.
Městská část Děčín III – Staré Město
Aktuality projektu Projektu končí v roce 2020 povinná udržitelnost.
Podpořeno

MAPA VŠECH PROJEKTŮ

FILTR PROJEKTŮ

NÁHODNÝ PROJEKT
Portál Projekty Děčín - Magistrát města Děčín 2020 | oddělení IT | administrace
Náměty a přípomínky posílejte na: informatika@mmdecin.cz | Prohlášení o přístupnosti