PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN - OBLASTI PROJEKTŮ

Prostupné zaměstnání v SMS II

Stav projektu Projekty v realizaci
Oblast Sociální služby a zaměstnanost
Registrační číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015580
Poskytovatel dotace OP Zaměstnanost
Rozpočet v Kč 9529925
Dotace v Kč 9 053 428,75
Spoluúčast v % 476 496,25
Termín realizace od 01.07.2020
Termín realizace do 31.03.2022
Kontaktní osoba Ing. Veronika Takacsová
Popis projektu Projekt řeší problém nezaměstnanosti nízkokvalifikovaných osob. Zaměřuje se na řešení problémů této cílové skupiny a pomoc při řešení bariér při uplatnění na trhu práce.
Cíl projektu Hlavním cílem projektu je vytvoření systému podpory znevýhodněných osob s kumulací handicapů k tomu, aby se mohli uplatnit na trhu práce prostřednictvím aktivit, které aktivizují k řešení problémů CS a napomáhají k získání kompetencí potřebných k dlouhodobé uplatnitelnosti na trhu práce.
Městská část Město Děčín
Podpořeno

MAPA VŠECH PROJEKTŮ

FILTR PROJEKTŮ

NÁHODNÝ PROJEKT
Portál Projekty Děčín - Magistrát města Děčín 2020 | oddělení IT | administrace
Náměty a přípomínky posílejte na: informatika@mmdecin.cz | Prohlášení o přístupnosti