PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN - OBLASTI PROJEKTŮ

Asistenti prevence kriminality v Děčíně II

Stav projektu Projekty v realizaci
Oblast Protikrizová opatření a bezpečnost
Registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0014926
Poskytovatel dotace OP Zaměstnanost
Rozpočet v Kč 4 324 375
Dotace v Kč 4 108 156,30
Spoluúčast v % 5
Termín realizace od 01.06.2020
Termín realizace do 30.06.2022
Kontaktní osoba Ing. Veronika Takacsová
Popis projektu Projekt spočívá v zapojení vybraných jedinců především z řad místních Romů do systému hlídkové služby organizované Městskou policií Děčín. Projekt navazuje na již osvědčené projekty v rámci prevence kriminality, které již byly v Děčíně realizovány. Pracovní náplní asistentů je dohled nad veřejným pořádkem ve spolupráci s městskou policií, identifikace problémů obyvatel lokality a zprostředkování kontaktu s institucemi z oblasti sociálních služeb. Nedílnou součástí je vzdělávání asistentů.
Cíl projektu Cílem projektu je snížení počtu spáchaných trestných činů i přestupků a zvýšení pocitu bezpečí obyvatel sociálně vyloučených lokalit, ve kterých asistenti prevence kriminality pomáhají při dohledu nad veřejným pořádkem.
Městská část Město Děčín
Podpořeno

MAPA VŠECH PROJEKTŮ

FILTR PROJEKTŮ

NÁHODNÝ PROJEKT
Portál Projekty Děčín - Magistrát města Děčín 2020 | oddělení IT | administrace
Náměty a přípomínky posílejte na: informatika@mmdecin.cz | Prohlášení o přístupnosti