PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN - OBLASTI PROJEKTŮ

Asistenti prevence kriminality v Děčíně

Stav projektu Projekty v realizaci
Oblast Protikrizová opatření a bezpečnost
Registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0007206
Poskytovatel dotace OP Zaměstnanost
Rozpočet v Kč 8 689 750
Dotace v Kč 8 255 262,50
Spoluúčast v % 5
Termín realizace od 01.07.2017
Termín realizace do 30.06.2020
Kontaktní osoba Ing. Veronika Takacsová
Popis projektu Projekt spočívá v zapojení vybraných jedinců se znalostí místního prostředí do systému hlídkové služby organizované Městskou policií Děčín. Projekt navazuje na již osvědčené projekty v rámci prevence kriminality, které již byly v Děčíně realizovány. Pracovní náplní asistentů je dohled nad veřejným pořádkem ve spolupráci s městskou policií, identifikace problémů obyvatel lokality a zprostředkování kontaktu s institucemi z oblasti sociálních služeb. Nedílnou součástí je vzdělávání asistentů.

V rámci projektu bude zaměstnáno celkem 17 asistentů prevence kriminality. Jejich činnost bude v terénu kontrolovat určený strážník – mentor, který činnost asistentů průběžně vyhodnocuje. Asistenti budou mj. spolupracovat i s komunitními centry a dalšími institucemi v sociální oblasti.
Cíl projektu Snížení počtu spáchaných trestných činů i přestupků a zvýšení pocitu bezpečí obyvatel sociálně vyloučených lokalit, ve kterých asistenti prevence kriminality pomáhají při dohledu nad veřejným pořádkem.
Městská část Město Děčín
Aktuality projektu Připravuje se pokračování stávajícího projektu.
Podpořeno

MAPA VŠECH PROJEKTŮ

FILTR PROJEKTŮ

NÁHODNÝ PROJEKT
Portál Projekty Děčín - Magistrát města Děčín 2020 | oddělení IT | administrace
Náměty a přípomínky posílejte na: informatika@mmdecin.cz | Prohlášení o přístupnosti