Žádost o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje k opatřením FSEU č. 3

Stav projektu Ukončené projekty
Oblast Protikrizová opatření a bezpečnost
Poskytovatel dotace Fond solidarity EU
Rozpočet v Kč 2 908 936
Dotace v Kč 2 697 321
Spoluúčast v % 7
Termín realizace od 01.09.2014
Termín realizace do 31.03.2015
Kontaktní osoba Ing. Martina Štajnerová,martina.stajnerova@mmdecin.cz
Popis projektu V rámci projektu bylo požádáno o refinancování části způsobilých výdajů na provedené opravy komunikací po povodni 2013, do výše 100% z celkových způsobilých výdajů (tj. finanční spoluúčast města k vyplacené max. 85% dotaci z MD ČR a na 100% dalších výdajů města na opravy komunikací nepodpořených dotací). Jednalo se o 14 dokončených akcí s celkovými náklady 3 216 405,39 Kč, a žádost byla podána na částku 2 908 935,68 Kč vč. DPH.
Cíl projektu Cílem projektu je refinancování spolupodílu města k poskytnuté dotaci z MD ČR na obnovu komunikací, mostů a opěrných zdí poškozených povodní v červnu 2013 (5 akcí) a refinancování 100% výdajů na opravu dalších 9 komunikací, mostů a opěrných zdí.
Městská část Město Děčín
Podpořeno

FILTR PROJEKTŮ

NÁHODNÝ PROJEKT
Portál Projekty Děčín - Magistrát města Děčín 2020 | oddělení IT | administrace
Náměty a přípomínky posílejte na: informatika@mmdecin.cz | Prohlášení o přístupnosti