Žádost o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje k opatřením FSEU č. 1

Stav projektu Ukončené projekty
Oblast Protikrizová opatření a bezpečnost
Registrační číslo projektu 8/FSEUO/2014
Poskytovatel dotace Fond solidarity EU
Rozpočet v Kč 441 899
Dotace v Kč 441 899
Termín realizace od 01.04.2014
Termín realizace do 31.12.2014
Kontaktní osoba Ing. Martina Štajnerová,martina.stajnerova@mmdecin.cz
Popis projektu V rámci projektu bylo požádáno refinancování části způsobilých výdajů na provedené opravy komunikací po povodni 2013, do výše 100% z celkových způsobilých výdajů (tj. finanční spoluúčast města k vyplacené max. 85% dotaci z MD ČR). Jednalo se o 11 dokončených akcí s celkovými náklady 2 811 203 Kč, a žádost byla podána na částku 441 898,48 Kč vč. DPH.
Cíl projektu Cílem projektu je refinancování spolupodílu města k poskytnuté dotaci z MD ČR na obnovu komunikací poškozených povodní v červnu 2013.
Městská část Město Děčín
Podpořeno

FILTR PROJEKTŮ

NÁHODNÝ PROJEKT
Portál Projekty Děčín - Magistrát města Děčín 2020 | oddělení IT | administrace
Náměty a přípomínky posílejte na: informatika@mmdecin.cz | Prohlášení o přístupnosti