Restaurování Kaple Panny Marie Pomocné

Stav projektu Ukončené projekty
Oblast Cestovní ruch a památky
Poskytovatel dotace Ministerstvo kultury ČR
Rozpočet v Kč 261 797,50
Dotace v Kč 164 000
Spoluúčast v % 97 797,50
Termín realizace od 01.06.2015
Termín realizace do 30.10.2015
Kontaktní osoba Mgr. Anna Zemanová
Popis projektu Kaple Panny Marie Pomocné, která se nachází vedle kostela sv. Václava a Blažeje již dlouhou dobu nutně vyžadovala rekonstrukci. Vzhledem k tomu, že se jedná o kulturní památku, rozhodlo se město tuto historickou hodnotu uchovat a nechá kapli odborně restaurovat. Kaple byla postavena roku 1726 a původně patřila k tzv. Selskému hřbitovu. Roku 1927 byla však přemístěna na nynější místo. Poškození kaple způsobilo přirozené stárnutí použitých materiálů. Projekt se zaměřuje na restaurování vrchní části sochařské výzdoby kaple.
Cíl projektu Cílem projektu je zrestaurovat vrchní část sochařské výzdoby Kaple Panny Marie Pomocné.
Městská část Děčín I – Děčín

FILTR PROJEKTŮ

NÁHODNÝ PROJEKT




Portál Projekty Děčín - Magistrát města Děčín 2020 | oddělení IT | administrace
Náměty a přípomínky posílejte na: informatika@mmdecin.cz | Prohlášení o přístupnosti