Prostupné zaměstnání v SMS

Stav projektu Projekty v realizaci
Oblast Sociální služby a zaměstnanost
Registrační číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/14_045/0007490
Poskytovatel dotace OP Zaměstnanost
Rozpočet v Kč 19 999 998
Dotace v Kč 18 999 998
Spoluúčast v % 5
Termín realizace od 01.10.2017
Termín realizace do 30.09.2020
Kontaktní osoba Ing. Veronika Takacsová
Popis projektu Prostřednictvím souboru aktivit projektu budou účastníci projektu podpořeni ke vstupu na trh práce a tím doje ke zlepšování jejich sociální životní situace. V rámci projektu bude podpořeno celkem 135 osob, z toho 81 osob najde pracovní uplatnění u příjemce dotace ve Středisku městských služeb v Děčíně.
Cíl projektu Hlavním cílem projektu je vytvoření systému podpory znevýhodněných osob s kumulací handicapů k tomu, aby se mohly uplatnit na trhu práce.
Městská část Město Děčín
Aktuality projektu Připravuje se návazný projekt.
Podpořeno

FILTR PROJEKTŮ

NÁHODNÝ PROJEKT
Portál Projekty Děčín - Magistrát města Děčín 2020 | oddělení IT | administrace
Náměty a přípomínky posílejte na: informatika@mmdecin.cz | Prohlášení o přístupnosti