Program zeleň do měst a jejich okolí – park ulice u Plovárny

Stav projektu Ukončené projekty
Oblast Úspora energií a životní prostředí
Poskytovatel dotace Státní fond životního prostředí ČR
Rozpočet v Kč 652 806
Dotace v Kč 250 000
Spoluúčast v % 62
Termín realizace od 01.09.2017
Termín realizace do 31.12.2018
Kontaktní osoba Ing. Šarka Kalivodová
Popis projektu Projekt je zaměřen na revitalizaci stávající zeleně v urbanizovaném prostředí, spočívající v odstranění nevyhovujících dřevin stromů a keřů, jejich náhradu funkčně propojenou novou výsadbou, za použití vhodných druhů dřevin a trvalek, která pozitivně ovlivní vývoj druhové diverzity. V neposlední řadě bude obnoven vzhled stávajícího mobiliáře, tak i jeho doplnění.
Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životního prostředí města Děčín. Zajistit zachování a vymezení nových ploch a prvků zeleně, zvyšovat podíl a kvalitu zeleně města, jak v rozvojových oblastech sídel, tak v původní zástavbě.
Městská část Děčín I – Děčín
Podpořeno

FILTR PROJEKTŮ

NÁHODNÝ PROJEKT
Portál Projekty Děčín - Magistrát města Děčín 2020 | oddělení IT | administrace
Náměty a přípomínky posílejte na: informatika@mmdecin.cz | Prohlášení o přístupnosti