Podpora bydlení 2013 – krizový stav, příspěvek 30 tis. Kč pro občany na úhradu části nákladů na opravy bytů poškozených povodněmi v červnu 2013

Stav projektu Ukončené projekty
Oblast Protikrizová opatření a bezpečnost
Registrační číslo projektu 117D025003086
Poskytovatel dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Rozpočet v Kč 1 474 743
Dotace v Kč 1 474 743
Termín realizace od 01.08.2013
Termín realizace do 31.12.2014
Kontaktní osoba Ing. Martina Štajnerová,martina.stajnerova@mmdecin.cz
Popis projektu Obsahem žádosti o příspěvek bylo 61 poškozených bytových jednotek, tzn. max. možnou výši celkového příspěvku 1 830 tis. Kč.
Původní celkové odhadované škody na bytových jednotkách byly cca 12 mil. Kč
Max. výše dotace je 30 tis. Kč na 1 bytovou jednotku. Vyčerpáno celkem 1 474 742,85 Kč.
Cíl projektu Cílem projektu je finanční pomoc obyvatelům postiženým povodní v červnu 2013 příspěvkem v max. výši 30 tis. Kč na poškozenou bytovou jednotku.
Městská část Město Děčín
Podpořeno

FILTR PROJEKTŮ

NÁHODNÝ PROJEKT
Portál Projekty Děčín - Magistrát města Děčín 2020 | oddělení IT | administrace
Náměty a přípomínky posílejte na: informatika@mmdecin.cz | Prohlášení o přístupnosti