Obnova obecního majetku po živelních pohromách 2013

Stav projektu Ukončené projekty
Oblast Protikrizová opatření a bezpečnost
Registrační číslo projektu 117D914003845
Poskytovatel dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Rozpočet v Kč 1 750 000
Dotace v Kč 1 545 000
Spoluúčast v % 12
Termín realizace od 01.04.2015
Termín realizace do 30.09.2015
Kontaktní osoba Ing. Martina Štajnerová,martina.stajnerova@mmdecin.cz
Popis projektu Obsahem žádosti o dotaci je oprava komunikace 5. května v k.ú. Bělá, která spočívá v obnově a zpevnění povrchu místní komunikace vč. opravy krajnice v délce cca 500 m. Dále je předmětem žádosti oprava mostu DC-006 P v k.ú. Děčín Staré Město.
Cíl projektu Cílem projektu je oprava komunikace, mostku a opěrných zdí poškozených povodní v červnu 2013.
Městská část Město Děčín
Podpořeno

FILTR PROJEKTŮ

NÁHODNÝ PROJEKT
Portál Projekty Děčín - Magistrát města Děčín 2020 | oddělení IT | administrace
Náměty a přípomínky posílejte na: informatika@mmdecin.cz | Prohlášení o přístupnosti