Obnova historické části Podmokel

Stav projektu Projekty v realizaci
Oblast Veřejná prostranství;#832200
Termín realizace od 22-02-2013
Kontaktní osoba Ing. Tereza Svobodová;Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Popis projektu

Řešeným územím Podmokel je přibližně trojúhelníková plocha ohraničená ulicemi Teplická, Podmokelská, Pivovarská a Čs. Mládeže s podrobnějším zaměřením na prostor před hlavním nádražím, Husovo náměstí, ulici Prokopa Holého a okolí Jílovského potoka. To bylo ve zkratce předmětem zadání urbanistické soutěže, která probíhala v roce 2013. Občané se mohli s průběhem soutěže několikrát seznámit. V červnu 2013 proběhla vernisáž soutěžních návrhů. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout jednotlivé návrhy účastníků soutěže (brožurka soutěže je k dispozici na webu města).

Vítězný uchazeč následně vypracoval Územní studii obnovy Podmokel, jejíž součástí je i návrh etapizace. Důvodem je snaha postupně realizovat všechny části obnovy historické části Podmokel. Jednotlivé vizualizace z územní studie byly vystavené od září do listopadu 2015 v obchodním centru Pivovar. Dále proběhlo zejména v Podmoklech několik veřejných prezentací zpracovateli územní studie. Celou územní studii si zájemci mohou prohlédnout v tištěné podobě na magistrátu města nebo na webu města.

Nejprve byla snaha začít s prostorem před nádražím. Při přípravě podkladů však nebylo dořešeno vlastnictví (prodej) dotčených pozemků do majetku města. Aby byla úprava prostoru logická a efektivní, nebylo rozumné tyto pozemky vynechat. Vedení města rozhodlo začít prostorem Husova náměstí. Tuto etapu navrhli i architekti jako druhou v pořadí z hlediska důležitosti. Snahou je vytvořit multifunkční plochu pro pořádání různých akcí, pro parkování, apod. Okolí Husova náměstí by mělo být hlavní tepnou Podmokel, tzv. „městské korzo“.

V roce 2016 probíhalo zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby právě na Husovo náměstí, část ulice Prokopa Holého a Tržní. Realizací projektu dojde zejména k úpravám ploch, doplnění mobiliáře, osvětlení a úpravě zeleně. Realizace stavby byla po výběrovém řízení zahájena v březnu 2018.

Jako další etapy se připravují „etapa D“, což je část ul. Teplická včetně ul. Thomayerova a dále úsek X.5 v Bezručově ul., tj od Prokopa Holého k Čs. legií. Jedná se o úseky, které se připravují mimo jiné s ohledem na koordinaci staveb vlastníků inženýrských sítí. Etapa D je nyní ve fázi projektování. Předpokládané zahájení stavby je v roce 2021. Část ul. Bezručova (úsek X.5) se stavebně začala připravovat. Předpokládané dokončení stavby je konec jara 2020. Realizační náklady jsou 7,1 mil. Kč.

Plánovaná další etapa obnovy Podmokel by měl být „etapa A“, což je prostor před nádražím. 

Cíl projektu Cílem projektu je postupnou realizací jednotlivých etap dosáhnout obnovy Podmokel.
Městská část Děčín IV – Podmokly;#682D40

Attachments

FILTR PROJEKTŮ
Portál Projekty Děčín - Magistrát města Děčín 2020 | oddělení IT | administrace
Náměty a přípomínky posílejte na: informatika@mmdecin.cz | Prohlášení o přístupnosti