Hasičská zbrojnice Horní Žleb

Stav projektu Ukončené projekty
Oblast Protikrizová opatření a bezpečnost
Registrační číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002176
Poskytovatel dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Rozpočet v Kč 6 685 000
Dotace v Kč 6 017 000
Spoluúčast v % 10
Termín realizace od 01.06.2017
Termín realizace do 31.12.2017
Kontaktní osoba Mgr. Jiří Veselý
Popis projektu Hlavní aktivitou projektu je provedení stavební úpravy stávajícího objektu stanice základní složky IZS, ke zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby složka IZS mohla plnit své úkoly v době mimořádné události.
Cíl projektu Modernizovaný objekt stanice základní složky IZS, zodolněný vůči účinkům mimořádných událostí v důsledku sněhových srážek a masivních námraz, extrémního sucha a havárií nebezpečných látek. Zlepšení připravenosti členů jednotky, výstroje a vybavení, díky vytvoření adekvátního zázemí.
Městská část Děčín XI – Horní Žleb
Podpořeno

FILTR PROJEKTŮ

NÁHODNÝ PROJEKT
Portál Projekty Děčín - Magistrát města Děčín 2020 | oddělení IT | administrace
Náměty a přípomínky posílejte na: informatika@mmdecin.cz | Prohlášení o přístupnosti