3. část revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město

Stav projektu Ukončené projekty
Oblast Veřejná prostranství
Registrační číslo projektu CZ.1.06/5.2.00/07.09251
Poskytovatel dotace IOP – Integrovaný operační program
Rozpočet v Kč 5 530 435,80
Dotace v Kč 4 700 870,42
Spoluúčast v % 15
Termín realizace od 01.06.2014
Termín realizace do 30.09.2014
Kontaktní osoba Ing. Veronika Takacsová
Popis projektu V rámci stavby proběhly následující práce: přestavba komunikací - zpevněných ploch (chodníky, parkovací stání, nový povrch vozovky) v ulicích Roudnická, Zelená a Růžová. Prostor bude vybaven městským mobiliářem (lavičky, stoly, odpadkové koše), dojde k úpravám zeleně - provedení sadovnických úprav a bude také obnoveno veřejné osvětlení. V prostoru bude osazen podzemní kontejner na tříděný odpad.
Cíl projektu Hlavním cílem projektu je revitalizace veřejných prostranství a zkvalitnění prostředí v městské části Děčín III - Staré Město za účelem jeho zatraktivnění a oživení funkčnosti, včetně zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury, revitalizace veřejného prostranství, posílení spektra volnočasových aktivit a obnova funkčnosti obytné zástavby.
Městská část Děčín III – Staré Město
Podpořeno

FILTR PROJEKTŮ

NÁHODNÝ PROJEKT
Portál Projekty Děčín - Magistrát města Děčín 2020 | oddělení IT | administrace
Náměty a přípomínky posílejte na: informatika@mmdecin.cz | Prohlášení o přístupnosti