PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN - OBLASTI PROJEKTŮ

Přechod pro chodce, místo pro přecházení, nové chodníky ul. Litoměřická, Děčín III

Stav projektu Připravované projekty
Oblast Doprava a cyklo;#00c621
Poskytovatel dotace Státní fond dopravní infrastruktury
Rozpočet v Kč 2 694 904
Dotace v Kč 1 406 000
Spoluúčast v % 47,83
Termín realizace od 01-03-2022
Termín realizace do 30-09-2022
Kontaktní osoba Bc. Patrik Březnický
Popis projektu

Jedná se o silnici II. třídy v ul. Litoměřická. Dotčená lokalita se nachází ve střední části statutárního města Děčín na jižním okraji městské části Děčín III – Staré Město. Jedná se o přístupovou lokalitu k městským částem Křešice, Boletice nad Labem, Nebočady a další. V lokalitě nejsou vyřešeny chodníky a přechody pro chodce pro zajištění bezpečného přístupu k frekventované zastávce u točny městské autobusové dopravy, železniční zastávce, stávajícím obytným objektům a zahrádkářské kolonii. Stávající veřejné osvětlení je dožilé a již neplní správně svou funkci. Stávající šířkové uspořádání vozovky neumožňuje realizaci odbočovacího pruhu v křižovatce ul. Litoměřická-Roudnická. 

Cíl projektu Cílem akce je zvýšení bezpečnosti přecházení chodců ve směru Děčín-Staré Město – autobusová zastávka u točny autobusů. Z lokality pod Chlumem, ve které je plánována rozsáhlá zástavba rodinnými domy, je očekávána vyšší intenzita pohybu chodců, a proto je zde navrženo nové místo pro přecházení. Díky nově vybudovaným chodníkům se zvýší bezpečný pohyb chodců v ul. Litoměřická a Roudnická. Nové vedení veřejného osvětlení s uličními svítidly je určeno jako náhrada za stávající nevyhovující uliční osvětlení, které je umístěno v kolizní poloze s novým chodníkem. Pro možnost vytvoření odbočovacího pruhu do ul. Roudnická je v plánu rozšíření vozovky v křižovatce ul. Litoměřická - Roudnická. Součástí stavby je také rozšíření metropolitní datové sítě, která bude vedena v půdorysu nové stavby. Úprava dešťové kanalizace a umístění nového dopravního značení.
Městská část Děčín III – Staré Město;#61E84F

MAPA VŠECH PROJEKTŮ

FILTR PROJEKTŮ
Portál Projekty Děčín - Magistrát města Děčín 2020 | oddělení IT | administrace
Náměty a přípomínky posílejte na: informatika@mmdecin.cz | Prohlášení o přístupnosti