PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN - OBLASTI PROJEKTŮ

Ekoautomobil

Stav projektu Ukončené projekty
Oblast Úspora energií a životní prostředí
Registrační číslo projektu Rozhodnutí č. 02041821
Poskytovatel dotace Státní fond životního prostředí ČR
Rozpočet v Kč 520 370
Dotace v Kč 50000
Spoluúčast v % 90
Termín realizace od 01.01.2018
Termín realizace do 31.12.2018
Kontaktní osoba Ing. Veronika Takacsová
Popis projektu
Jedná se o nákup nového vozidla na CNG, vozidlo bude používáno služebním řidičem pro dopravu pracovníků magistrátu, jedná se o obnovu vozového parku s důrazem na ekologickou dopravu. Vozidlo najezdí ročně cca 45 tis. Km. Provoz vozidla na CNG přinese ekologický provoz a finanční úsporu ve vlastním provozu. Dojde taktéž ke snížení emisí oxidů dusíku, oxidu uhelnatého a dalších sledovaných složek. Snížení emisí oxidu uhličitého zhruba o 20 až 25 %. Výrazně se sníží nemetanové, aromatické a polyaromatické uhlovodíky a aldehydy. Dojde ke snížení tvorby ozónu v atmosféře nad zemí, který způsobuje tzv. letní smog a také k absolutnímu vyloučení oxidu siřičitého ze spalin, absenci aditiv a karcinogenních přísad. Tišší chod motoru (Při srovnání naftového a CNG motoru u autobusů se jedná až o 50 % snížení hladiny hluku vně vozidla a o 60 až 70 % uvnitř vozidla. Nulové ztráty paliva při tankování, na rozdíl od nafty nedochází k odpařování. CNG palivo také nelze zcizit. Nulová kontaminace okolí při úniku paliva.
Cíl projektu Ochrana životního prostředí.
Městská část Město Děčín
Podpořeno

MAPA VŠECH PROJEKTŮ

FILTR PROJEKTŮ

NÁHODNÝ PROJEKT
Portál Projekty Děčín - Magistrát města Děčín 2020 | oddělení IT | administrace
Náměty a přípomínky posílejte na: informatika@mmdecin.cz | Prohlášení o přístupnosti