Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - I. etapa

Stav projektu Připravované projekty
Oblast Veřejná prostranství
Poskytovatel dotace Státní fond dopravní infrastruktury
Rozpočet v Kč 10 000 000
Dotace v Kč 5 982 000
Spoluúčast v % 46
Termín realizace od 01.01.2020
Termín realizace do 31.12.2020
Kontaktní osoba Ing. Veronika Takacsová
Popis projektu Jedná se o lokalitu situovanou v centrální části Děčína Podmokly s vysokým podílem pěší dopravy. Současně je lokalita značně dopravně zatížená průjezdním úsekem silnice I. třídy s mezinárodním provozem. Jedná se o lokalitu dopravně nebezpečnou s vysokým počtem nehod. Plánovaná trasa v současné době nesplňuje požadavky na bezpečnost a bezbariérovost v dopravě.
Cíl projektu Realizací stavby bude provedena oprava a úprava stávající nevyhovující trasy pohybu pěších. Cílem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zlepšení technických a provozních vlastností komunikace.
Městská část Děčín IX – Bynov

FILTR PROJEKTŮ

NÁHODNÝ PROJEKT
Portál Projekty Děčín - Magistrát města Děčín 2020 | oddělení IT | administrace
Náměty a přípomínky posílejte na: informatika@mmdecin.cz | Prohlášení o přístupnosti