PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN - OBLASTI PROJEKTŮ

Revitalizace zázemí zámeckého areálu

Stav projektu Ukončené projekty
Oblast Veřejná správa
Registrační číslo projektu CZ.109/1.1.00/75.01333
Poskytovatel dotace ROP – Regionální operační program – Severozápad
Rozpočet v Kč 10 262 192
Dotace v Kč 7 084 833
Termín realizace od 18.05.2015
Termín realizace do 30.10.2015
Kontaktní osoba Ing. Tereza Svobodová
Popis projektu Cílem projektu byla částečná demolice objektu a provedení dostavby budovy (zvýšení budovy o jedno podlaží), v níž je umístěna centrální spisovna (archiv) a pracoviště správních agend. Spisovna je řešena moderním způsobem s kompletní technologií skenování dokumentů a elektronickou archivací dat. Dále byla vytvořena školící místnost se zázemím a sklad materiálu. Ve dvou dalších patrech budovy jsou umístěna pracoviště správních agend s moderním způsobem odbavování s vyvolávacím systémem, dále pracoviště Czech Pointu pro komplexní odbavení občana (vše z jednoho místa bez nutnosti hledat příslušný odbor magistrátu po různých budovách) – např. evidence řidičů a vozidel a příslušné kancelářské prostory.
Cíl projektu Projekt byl zaměřen na zkvalitnění služeb Magistrátu města Děčín. Původní budova, ve které sídlilo oddělení silničního, správního a dopravního úřadu a odbor školství a kultury, byla již v nevyhovujícím stavu a neodpovídala potřebám úřadu. Nový variabilní objekt, který byl postaven za použití moderních technologií, bude možné měnit podle potřeb magistrátu. Vznikl moderně vybavený archiv, s posuvnými regály, které uspokojí požadavky na archivaci materiálů města. Druhé a třetí patro je využíváno pro potřeby správní agendy. Objekt je propojen ve druhém nadzemním podlaží – spojovací chodbou s budovou B1 magistrátu.
Městská část Děčín I – Děčín
Podpořeno

MAPA VŠECH PROJEKTŮ

FILTR PROJEKTŮ

NÁHODNÝ PROJEKT
Portál Projekty Děčín - Magistrát města Děčín 2020 | oddělení IT | administrace
Náměty a přípomínky posílejte na: informatika@mmdecin.cz | Prohlášení o přístupnosti